Vážení návštěvníci.

Chci Vás touto cestou pozvat do kouzelného světa keramiky a povzbudit Vás a inspirovat k prohlédnutí tohoto webu a třeba si někdy na hlínu i sáhnout.

První kapitola bude obsahovat něco málo z historie keramického řemesla a dozvíte se jak byla keramika využívána v minulosti a v dávnověku. Člověk se naučil tvarovat hmotu přibližně 40 000 let před naším letopočtem.V této době začíná tvarovat různé sošky lidí a zvířat. Mezi nejznámější patří Věstonická venuše, vyrobená ze zvláštní umělé hmoty, složené z hlíny, popela a kostního prachu - tak byla hlína poprvé použita jako umělecký materiál.

Rozvoj keramické výroby nalézáme až 30 000 let po datu prvního použití hlíny, a to přibližně 7 000 let před naším letopočtem v době neolitu. V té době se keramická výroba uplatnila i ve figurálním motivu. Pro neolit jsou charakteristické drobné sošky (Venuše) nebo bohyně – matky, které se od paleolitických liší tím, že jsou provedeny z pálené hlíny. Hlavním důvodem pro výrobu keramiky byla asi snaha opatřit si schránky na tekutiny a úschovu potravy, obilí nebo mouky. Nádoby se modelovaly zprvu ručně, postupným přidáváním prstenců, přičemž jejich tvary i výzdoba napodobovaly přírodní nádoby z tykví a proutěného pletiva. Hrnčířský kruh se začal používat poprvé v Přední Asii v 2 polovině 4 tisíciletí před naším letopočtem, ve střední Evropě až u Keltů v mladší době železné, o 3000 let později.